به گزارش خبر تبریز ، اگر در مکان‌های شلوغ از ماسک استفاده نکنیم و دستورالعمل‌های بهداشتی را نادیده بگیریم سرکشی این هیولای هزار چهره بیشتر شده و آمار قربانیان آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

آذربایجان شرقی به رنگ قرمز کرونایی

هشدار‌ها جدّی است برای جدّی شمردن فاصله گذاری اجتماعی و فاصله گرفتن از کرونا ،چرا که کرونا در کمین ماست.

آذربایجان شرقی به رنگ قرمز کرونایی

به گزارش خبر تبریز ، اگر در مکان‌های شلوغ از ماسک استفاده نکنیم و دستورالعمل‌های بهداشتی را نادیده بگیریم سرکشی این هیولای هزار چهره بیشتر شده و آمار قربانیان آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

برای مهار کرونا، همه وظیفه داریم؛ اما متأسفانه برخی رعایت نمی‌کنند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند.

آذربایجان شرقی جزو استان‌های قرمز به لحاظ شیوع دوباره ویروس کرونا است، اما این موضوع برای بخش قابل توجهی از مردم استان شوخی به نظر می‌آید. اما حقیقت آن است که آمار مبتلایان به این بیماری و تعداد فوتی‌های آن در استان بیشتر شده است.