خبرتبریز:حاج آقا فاتح افزود: برنامه های اصلی حضور خادمان و پرچم حرم از ساعت 17 وروز یک شنبه ازورودی شهر خواجه آغاز می شود.

آغاز برنامه‌های استقبال از خدام و پرچم حرم در بخش خواجه /شور و شوق زیارت برای زیارت امام رضا(ع)

حاج آقا فاتح افزود: برنامه های اصلی حضور خادمان و پرچم حرم از ساعت ۱۷ وروز یک شنبه ازورودی شهر خواجه آغاز می شود.
مسول ستاد مردمی با بیان اینکه؛ برنامه های استقبال از پرچم و خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) در خواجه آغاز شد، گفت: مردم و بویژه جوانان از صبح امروز بصورت خودجوش اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی کردند.
فاتح افزود: برنامه های اصلی حضور خادمان و پرچم حرم از ساعت ۵:۳۰ و از ورودی شهرخواجه آغاز می شود.
وی بیان کرد: بعد از استقبال در ورودی شهر، تقریبا در ساعت ۶:۳۰ عصر در مسجد جامع پذیرای مهمانان حرم مطهر هستیم.
فاتح از شور و شوق و هیجان مردم جهت زیارت پرچم خبر داد و گفت: مردم آماده ز یارت و عرض و ارادت هستند.
این خبر بروزرسانی می شود……