خبرتبریز:استاندار جوان آذربایجان، عجالتا در جبهه ی مردممالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی در روزهای اول تصدی خود در این مسند بزرگ با اتخاذ مواضع واقع بینانه و طرح مطالبات عمومی از قبیل لزوم جبران عقب ماندگی های همه جانبه ی این استان ثروتمند دارای منابع عظیم متنوع معدنی واجد ذخایر چند صد ساله، عجالتٱ در سخن ، خود را کنار مردم موصوف به « ولی نعمت» قرار داده است.

استاندار جوان آذربایجان، عجالتا در جبهه ی مردم
استاندار جوان آذربایجان، عجالتا در جبهه ی مردممالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی در روزهای اول تصدی خود در این مسند بزرگ با اتخاذ مواضع واقع بینانه و طرح مطالبات عمومی از قبیل لزوم جبران عقب ماندگی های همه جانبه ی این استان ثروتمند دارای منابع عظیم متنوع معدنی واجد ذخایر چند صد ساله، عجالتٱ در سخن ، خود را کنار مردم موصوف به « ولی نعمت» قرار داده است.
خبرتبریز به نقل از اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی که مراحل انتصاب غیر مترقبه ی وی در جای خود کماکان عجیب به نظر می رسد، در روزهای اول تصدی خود در این مسند بزرگ با اتخاذ مواضع واقع بینانه و طرح مطالبات عمومی ( فارغ از رویکردهای رایج گل و بلبل وانمود کردن کاذب اوضاع ) ، از قبیل لزوم جبران عقب ماندگی های همه جانبه ی این استان ثروتمند دارای منابع عظیم متنوع معدنی واجد ذخایر چند صد ساله ، بطوریکه طبق نظرات رسانه ای شده ی سال های ماضی کارشناسان وزارت صنایع و معادن کشور ارزش اقتصادی آن فراتر از چاه های نفت ایران ارزیابی شده است، عجالتٱ در سخن ، خود را کنار مردم موصوف به « ولی نعمت» قرار داده است .

وی در سفر اخیر خاندوزی وزیر اقتصاد به آذربایجان شرقی نسبت به عدم اجرای دستورات صریح سفر اخیر رئیس جمهور خصوصا در رابطه با تأسیس شرکت « مس سونگون » که البته حرف و حدیث های زیادی نیز در رابطه با سایر مسایل مدیریتی آن مطرح است و اخیرا خبر انتقال تجهیزات کارخانه ی تغلیظ مس در بدو مسوولیت استاندار نگرانی های مضاعفی را احیانا ناظر بر سیطره ی جریان های مافیایی خود محور برای شهروندان ایجاد کرده است، انتقاد کرد که البته حاصل آن به تاکید افواهی وزیر، مبنی بر لزوم گردش مالی حساب های بانکی در داخل استان منجر شد ، مگر این توصیه ها هم در عمل به سرنوشتی چون دستورات مقامات بالاتر دچار شود !

اگرچه تضییع حقوق مردم آذربایجان تنها به موارد فوق ختم نمی شود و در بررسی های همه جانبه می توان آشکارا این اجحاف غیر منصفانه بر سایر حوزه ها از جمله فرهنگی و سیاسی و نیز عدم تخصیص اعتبارات ملی و سرمایه گذاری های زیر بنایی را در حد استعداد و ظرفیت و استحقاق این منطقه رصد کرد و در کنار آن بی توجهی به مصالح زیست محیطی در استحصال منابع کم ثمر آن به حال مردم و آلایندگی های برخی صنایع مانند « کارخانه کاوه سودای » واقع درشهر مراغه «زادگاه خود استاندار » که اتفاقا پدر زن ایشان آقای هاشمی هم سابقه ی نمایندگی مردم آن منطقه را داشته است و ظاهراً هشدارهای زیست محیطی نیز موجب توجه جدی به آلایندگی های خطرناک ناشی از پساب های سمی و نشت « لاگون های » ایجاد شده به سفره های زیر زمینی و اراضی کشاورزی، علیرغم گزارش های بیماری های کشنده قرار نگرفته است و هکذا موارد مشابه از مصیبت های دامنگیر مردم به شمار می رود!

علی ایحال مواضع واقع بینانه استاندار جوان را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بر این بود که نمایندگان استان نیز در بحبوحه ی مشکلات فراگیر با همراهی و حمایت نماینده ی جوان دولت برای پیگیری جدی مطالبات ضروری در جهت استیفای حقوق این خطه ی مظلوم که حق کتمان ناپذیری در پیروزی انقلاب و تاثیرات شگرف در تاریخ و فرهنگ و دین و تمدن و جنبش های آزادی خواهی داشته است و باید به پاس آن در هر گوشه و کنار این خطه خدمات و نمادهای ماندگار حکومتی نمایان باشد ، به جایگاه واقعی خود دست یابد و البته اهتمام جسورانه و به غایت ضروری برای جذب مدیران لایق و کارآمد به جای مدیران غیر متخصص و فشل مستظهر به جریان های فرصت طلب جناحی به عنوان یکی از مولفه های مهم این فرایند است ؛ تا چه پیش آید !