خبر تبریز: پنجشنبۀ گذشته، در برنامۀ تلویزیونی مطالبه، مسئلۀ خشونت اجتماعی در آذربایجان‌شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

استعفا ندهید؛ به مردم رحم کنید!

خبر تبریز: پنجشنبۀ گذشته، در برنامۀ تلویزیونی مطالبه، مسئلۀ خشونت اجتماعی در آذربایجان‌شرقی مورد بررسی قرار گرفت.

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

مدیرکل محترم بهزیستی استان نیز به عنوان یکی از مسئولان اصلی آسیب‌های اجتماعی در برنامه حاضر بود. متاسفانه، باید اعتراف کرد که هر اندازه آسیب‌های اجتماعی بحرانی‌تر می‌شود، مدیریت‌های مربوطه نیز به همان نسبت ناآشناتر و ناکارآمدتر می‌شوند!

شک نداریم که یکی از عوامل اصلی تشدید وضعیت آسیب‌های اجتماعی، همین ناآشنایی مدیران این حوزه با مفاهیم اولیه و ابعاد ابتداییِ مسائل است.

چگونه می‌توان با این سطح از آگاهی و اشراف و تسلطِ مدیران، انتظارِ تغییر در وضعیت این پدیده‌ها را داشت. خشونت، اعتیاد، الکل، کودک آزاری و… را می‌توان کنترل و تعدیل کرد؛ اما شرط لازمش این است که افرادی متولی حل این مسائل باشند که مسئله را می‌شناسند.

برادر گرامی؛ جناب آقای ارشدزاده!
عرصه‌ای که مسئولش هستید، جای ساده‌انگاری و روزمرگی نیست. با این سطح از اطلاعات و اشراف، نمی‌توانید کمکی به بهبود وضعیت نگران‌کنندۀ آسیب‌های اجتماعی در آذربایجان‌شرقی کنید.
وقتی در تبیین و توضیح ابتدایی‌ترین و مشهورترین مسائل اجتماعی استان ناتوانید، شک نکنید که در مواجهه با مسائل پیچیدۀ نوپدید، هیچ کاری از پیش نخواهید برد.
ناآشنایی با مسائل حوزۀ مسئولیت، در همۀ مسئولیت‌ها خطرناک و خسارت‌بار است و در حوزۀ مسئولیت شما، صدها بار خطرناک.
ما نمی‌توانیم به شما بگوییم که مسئولیت را واگذارید، اما می‌توانیم خواهش کنیم به آن مردمی که چشم به تحلیل و تصمیم و اقدام شما دوخته‌اند رحم کنید!

روح الله رشیدی