با حضور معاون استاندار وامام جمعه شهرستان هریس  مسئولین استانی وشهرستانی ساختمان جدید آتش نشانی بخش خواجه افتتاح شد.

افتتاح ساختمان آتش نشانی خواجه با حضور رحمتی معاون استاندار

با حضور معاون استاندار وامام جمعه شهرستان هریس مسئولین استانی وشهرستانی ساختمان جدید آتش نشانی بخش خواجه افتتاح شد.

خاکپور فرماندار شهرستان هریس دراین  مراسم ضمن قدردانی از شورا وشهردار خواجه از کلنگ زنی شهرک صنعتی خواجه درآینده نزدیک خبرداد.

مهندس جودت شهردار خواجه در مراسم افتتاح ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خواجه با اشاره به حمایت های اعضای شورای شهر و مدیریت شهرستان هریس اظهار داشت: در سال قبل با اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر خواجه بعنوان خادم شهر شروع بکار کردم و ذر این مدت در راستای ایجاد زیرساخت ها تلاش کرده ائیم.

وی افزود: ساختمان آتش نشانی خواجه از سال ۹۶ استارت خورده بود و در دو سال گذشته نیز پیشرفت فیزیکی نداشت ولی با حمایت های اعضای شورای شهر و فرماندار و بخصوص معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری که با تخصیص بموقع اعتبارات استانی ما را ر خرید تجعیزات و مصالح لازم بسیار کمک نمودند و قبل از موج تورم، مصالح مورد نیاز را خریداری کردیم.

مهندس جودت با اشاره به هزینه های این پروژه اظهار داشت:
این پروژه در طول سه سال با زیربنای ۶۵۵ متر مربع اجرا شده که ۱۱۵ متر مربع آشیانه و ۴۶۰متر مربع گذاری در دو طبقه با ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه ساخته شده است که پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری تامین شده است.
شهردار خواجه افزود: قسمت اداری در دو طبقه شامل اتاق مدیریت ، اتاق جلسه و آموزش، چهار اتاق اداری، اتاق استراحت، اتاق نگهبانی و اطلاعات، میله فرود می باشد و قسمت آشیانه شامل چاله سرویس و محل پارک ماشین های آتش نشانی می باشد.

مهندس جودت شهردار خواجه در مراسم افتتاح ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خواجه با اشاره به حمایت های اعضای شورای شهر و مدیریت شهرستان هریس اظهار داشت: در سال قبل بااعتماد اعضای شورای اسلامی شهر خواجه بعنوان خادم شهر شروع بکار کردم ودر این مدت جهت ایجاد زیرساخت ها تلاش کرده ائیم.

وی افزود: ساختمان آتش نشانی خواجه از سال ۹۶ استارت خورده بود ولی پیشرفت فیزیکی مناسبی نداشت ولی با حمایت های اعضای شورای شهر و فرماندار و بخصوص معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری که با تخصیص بموقع اعتبارات استانی ما را ر خرید تجهیزات و مصالح لازم بسیار کمک نمودند و قبل از موج تورم، مصالح مورد نیاز را خریداری کردیم.

مهندس جودت با اشاره به هزینه های این پروژه اظهار داشت: این پروژه با زیربنای ۶۵۵ متر مربع اجرا شده که ۱۱۵ متر مربع آشیانه و ۴۶۰متر مربع گذاری در دو طبقه با ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه ساخته شده است که پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مبلغ ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری تامین شده است.