خبرتبریز: رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد: شهرستان اهر در بین ۲۱ شهرستان استان بیشترین درصد پرونده های موجود در شوراهای حل اختلاف استان را در اختیار دارد.

اهر بیشترین پرونده های مصالحه حوزه قضائی آذربایجان شرقی را دارد

خبرتبریز: رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد: شهرستان اهر در بین ۲۱ شهرستان استان بیشترین درصد پرونده های موجود در شوراهای حل اختلاف استان را در اختیار دارد.

موسی خلیل اللهی روز دوشنبه در گفت وگو یی افزود: بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده موجود از ابتدای امسال تاکنون ۶۴ درصد پرونده های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف شهرستان اهر منجر به صلح و سازش بین طرفین دعوی شده است.

به گفته وی پس از شهرستان اهر، بخش های قضائی لیلان در شهرستان ملکان و تسوج در شهرستان شبستر رتبه های دوم و سوم و شهرستان های تبریز، سراب و میانه در رتبه های چهارم تا ششم قرار گرفته اند.

خلیل اللهی از صلح و سازش بیش از ۶۱ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و اظهار داشت: در این مدت تعداد ۲۴۲ هزار و ۳۹۰ فقره پرونده وارد شعبات مختلف شوراهای حل اختلاف استان شده که از این تعداد ۲۴۳ هزار و ۵۶۳ فقره پرونده مختومه شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت تعداد ۶۱ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده با رضایت طرفین دعوی منجر به صلح و سازش شده است و در عین حال تعداد ۱۴۷ هزار و ۹۵۲ فقره پرونده نیز بر اساس ارزیابی و بررسی های به عمل آمده قابل صلح و سازش می باشد.

خلیل اللهی بیشترین تعداد صلح و سازش پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی را مربوط به شهرستان تبریز اعلام و اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۳۷ هزار و ۲۲۹ پرونده به این شوراها وارد شده است.

وی یادآور شد: به لحاظ تعداد صلح و سازش پرونده های شوراهای حل اختلاف شهرستان های مراغه، میانه، سراب، اهر، مرند و اسکو در رتبه های بعدی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، حدود ۲۵۰ شورای حل اختلاف در آذربایجان شرقی وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ مورد شهری و بقیه روستایی است.