خبرتبریز:نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه ما نباید برنامه‌های قبلی توسعه کشور را نیمه تمام رها کنیم، گفت: برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در دولت‌های مختلف به خوبی اجرایی نشده است.

پزشکیان:

برنامه‌های پنج ساله در دولت‌ها به خوبی اجرا نشده است
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه ما نباید برنامه‌های قبلی توسعه کشور را نیمه تمام رها کنیم، گفت: برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در دولت‌های مختلف به خوبی اجرایی نشده است.

مسعود پزشکیان درباره راهکارهای محقق شدن برنامه هفتم توسعه پس از تصویب در مجلس، اظهار داشت: اعتقاد بنده بر این است که ما در وهله اول باید ۶ برنامه قبلی پنج ساله توسعه کشور را بررسی کنیم و باید مشخص شود که چرا برنامه‌های قبلی اجرا نشده است.

به گزارش خبرتبریزوی بیان کرد: برنامه‌های توسعه کشور باید بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، اهداف و چشم اندازهایی باشد که از سوی مقام معظم رهبری مشخص شده است. بر این اساس باید ببینیم چرا برنامه‌های قبلی عملیاتی نشده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور در دولت‌های مختلف به خوبی اجرایی نشده است و به عبارت دقیق‌تر ما اصلاً برنامه اجرا نکردیم. علت این مسئله آن است که بسیاری از مسئولان در کسوت‌های مختلف یکسری اهداف و برنامه برای خودشان می‌نویسند و دنبال می‌کنند که هیچ ارتباطی با قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور ندارد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه ما نباید برنامه‌های قبلی توسعه کشور را نیمه تمام رها کنیم، اظهار داشت: ما همان طور که یک ساختمان را نیمه تمام رها نمی‌کنیم تا نقشه یک ساختمان دیگر را بکشیم، برنامه‌های توسعه قبلی را هم نباید نادیده بگیریم. ما اول همین برنامه‌های قبلی را اجرا کنیم و بعد برنامه بعدی توسعه کشور را بنویسیم.

وی تاکید کرد: اگر برنامه‌های قبلی درست و اصولی بوده است، برنامه هفتم توسعه کشور هم باید ادامه دهنده برنامه‌های قبلی باشد و باید به گونه‌ای نوشته شود که اهداف قبلی هم دنبال و اجرایی شود.

منبع: مهر