خبرتبریز:مراسم نکوداشت روز درختکاری در روز دوشنبه 15 اسفند ماه درپارک جنب کتابخانه برگزارشد

برگزاری مراسم روز درختكاری توسط شهرداری خواجه
مراسم نکوداشت روز درختکاری در روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه درپارک جنب کتابخانه برگزارشد

خبر تبریز:این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حضوربخشدار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر وجمعی از مدیران و مسئولین ادارات و سازمانهای مختلف بخش خواجه، و اصحاب رسانه برگزار گردید .

مهندس جودت شهردار خواجه ضمن خیر مقدم به حاضرین در مراسم اظهار نمود: عملیات کاشت نهال در محل پروژه های شهری و مکانهای کارشناسی شده با هدف توسعه فضای سبز شهری و ترویج فرهنگ مراقبت از محیط زیست در بین شهروندان انجام می گردد .
بخشدار خواجع در این مراسم ضمن تقدیرازشهرداری پیگیری نهال برای کاشت درروزهای آینده خبرداد.