خبر تبریز: سال ها بود که هر رهگذری بادیدن کشتیِ به گل نشسته دریاچه ارومیه غُصهِ دلش افزون و داغِ دل اش تازه میشد، روزهای تلخی که هیچکس تصورش را هم نمی کرد، روزی این کشتی دوباره بر گهوارهِ فیروزه ای دریاچه آرام گیرد.

به بهانه روزهای خوشِ دریاچه ارومیه؛

بختِ سپیدِ دریا

 

خبر تبریز: سال ها بود که هر رهگذری بادیدن کشتیِ به گل نشسته دریاچه ارومیه غُصهِ دلش افزون و داغِ دل اش تازه میشد، روزهای تلخی که هیچکس تصورش را هم نمی کرد، روزی این کشتی دوباره بر گهوارهِ فیروزه ای دریاچه آرام گیرد.

 

برای مشاهده عکس در ابعاد اصلی ، بر علامت ذره بین روی تصویر کلیک نمایید

 

به گزارش خبر تبریز به نقل از  نصر، سال جدید هرچند با حوادث تلخی آغاز شد و سیلاب کام هموطنانمان را در برخی استانهای کشور را تلخ کرد، اما چه می شود کرد، تا چشم بازکردیم دیدیم که سیلاب همه چیز را باخود شست و بُرد.

این بار هم مثل همیشه غمِ هموطن برایمان سنگین آمد، آن گونه که قلب ایران در کرمانشاه لرزید، این بار هم دلهایمان با سیل زده گان یکی شد و قول دادیم در کنارشان باشیم.

اما گویی این همنشینیِ بین رنج و نیل به سعادت از ناگزیر ترین خصلتهای این دنیای هزار رنگ است، آن گونه که امید داشته باشیم بارِدیگر سپیدی ها از پسِ سیاهی ها متولد شود.

هرچند باورش برایمان سخت است، اما همین که باچشم خود می بینیم پهنه بی جانِ دریاچه ارومیه اندکی نفس تازه کرده، دوباره امیدوار می مانیم.