خبرتبریز– آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی با بیان این که در مورد گردشگری و فرهنگ آن در قرآن کریم توصیه شده است، گفت: سیاحت برای شناخت بیشتر، تاکید قرآن هم است که برای پیداکردن حقایق، آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف و شگفتی های آفرینش آورده شده است. ایران به عنوان یک کشور اسلامی باید زمینه های گسترش گردشگری را فراهم آورد و محدودیت های بی مورد که مانع توسعه گردشگری می شود بایستی رفع شود.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری توسعه گردشگری و نشاط اجتماعی را حق مسلم و از حقوق الناس می داند.

خبرتبریز– آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی با بیان این که در مورد گردشگری و فرهنگ آن در قرآن کریم توصیه شده است، گفت: سیاحت برای شناخت بیشتر، تاکید قرآن هم است که برای پیداکردن حقایق، آشنا شدن با فرهنگ‌های مختلف و شگفتی های آفرینش آورده شده است. ایران به عنوان یک کشور اسلامی باید زمینه های گسترش گردشگری را فراهم آورد و محدودیت های بی مورد که مانع توسعه گردشگری می شود بایستی رفع شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری وجه اقتصادی گردشگری را مهم دانست و گفت: کشورهای زیادی به جای تکیه بر نفت محوری چندین برابر درآمد خود را از قبل صنعت گردشگری دارند.
وی ادامه داد: ما نباید به خاطر برخی سلیقه های خودمان درآوردی، تولید ثروت در ایران را بدین ترتیب محدود کنیم که از نظر شرع این سنگ اندازی و ایجاد مانع نیز مشکل دار است.
آیت الله هاشم زاده هریسی با تاکید بر این که نباید در حقوق مردم تعدی کرد، افزود: محدودیت‌های بی‌جا، ایستادن در برابر حقوق الناس است چرا که با این کار در تولید ثروت مشروع و زدودن فقر و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه مخالفت می کنیم. احیای گردشگری مقدمه تولید و یکی از منابع مهم ثروت کشور بشمار می آید.
وی با توضیح این که مردم را نباید در روزگار تحریم غمگین کرد، گفت: مردم مشکلات دارند و باید کاری کنیم تا آنها شاد زندگی کنند.حتی عبادت، خدمت و عمل به اسلام همه و همه تنها با داشتن نشاط امکان پذیر خواهد شد. کسی که نشاط نداشته باشد و بی حوصله و غمگین باشد به عبادت خدا هم کم توان خواهد بود.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری بابیان این که باید در شادی و در درآمدها را به روی مردم باز کنیم که اگر ببندیم خلاف شرع توضیح داد: منظور از شادی، شادی مشروع است والا شادی غیرمشروع ،شادی نیست و شادی زیبا شادی است وجدان آدم را آرام می کند و اجر معنوی هم دارد که توسعه دینی آن بسیار تاکید شده است که لبخند بر لب مردم و ایجاد سرور را عبادت دانسته اند.
آیت الله هاشم زاده هریسی در پایان افزود: کار بر پاکنندگان این نمایشگاه و کسانی که قدم به این راه گذاشته اند آنهم بازحمات و مشقت ها فراوان حتی بعضا با حرف شنیدن هایی نیز مواجه شده اند ستودنی و قابل تقدیر چرا که نشاط اجتماعی و شادی حلال در بساط چنین نمایشگاه هایی اتفاق می افتد.