خبرتبریز: جوان روستایی در بخش یامچی که به علت قتل عمد به قصاص محکوم شده بود از اعدام نجات یافت.

با کار خداپسندانه و بخشش اولیای دم دختر جوان:
جوان روستایی در یامچی از چوبه دار نجات یافت

خبرتبریز: جوان روستایی در بخش یامچی که به علت قتل عمد به قصاص محکوم شده بود از اعدام نجات یافت.

به گزارش آخبرتبریزبه نقل از نصر، جوان اهل روستای یکان سعدی یامچی که هفت سال پیش مرتکب به قتل عمد شده و حکم قصاص وی نیز صادر شده بود با گذشت و رضایت اولیاء مقتول دوباره به زندگی بازگشت.

رئیس دادگستری شهرستان مرند گفت: این جوان ۳۵ ساله به دلیل ارتکاب به قتل یک بانوی ۲۵ ساله در همان روستا به اعدام محکوم شده بود و بعد طی مراحل قانونی و تائید مراجع قضایی، حکم اعدام وی نیز صادر شده بود.
احدی افزود: با تلاش امام جمعه شهر یامچی و معتمدین و ریش سفیدان یکانات و مسئولین زندان شهرستان مرند برای عفو و بخشش فرد مرتکب جرم، از اولیاء مقتول رضایت لازم اخذ شد و جوان مذکور از چوبه دار رهایی یافت.
وی اضافه کرد: همزمان با بسته شدن این پرونده قصاص، هشت پرونده دیگر که مربوط به این جریان بود نیز بسته شد.