نام کتاب: بچه هایمان به ما چه می آموزند نام نویسنده/ مترجم: پیرو فروچی/ مهسا ملک مرزبان پیشنهاد دهنده: لیلا سالک ابراهیمی( تبریز- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی- رواندرمانگر کودک و نوجوان) ناشر: نشر نی چرا این کتاب را پیشنهاد می‌کنم: بازندگی در کنار بچه ها همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد، زیبایی، […]

نام کتاب: بچه هایمان به ما چه می آموزند

نام نویسنده/ مترجم: پیرو فروچی/ مهسا ملک مرزبان

پیشنهاد دهنده: لیلا سالک ابراهیمی( تبریز- دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی- رواندرمانگر کودک و نوجوان)

ناشر: نشر نیکتاب هایی که کاربران

چرا این کتاب را پیشنهاد می‌کنم:

بازندگی در کنار بچه ها همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد، زیبایی، عشق، معصومیت، بازی، درد و حتی مرگ. پیرو فروچی رواندرمانگر ایتالیایی در این کتاب مطرح میکند اگر دست از شنیدن و آموختن برداریم، هرلحظه بودن در کنار بچه ها فرصتی بی نظیر برای تغییر و رشد فراهم میکند. چیزی که باعث تمایزاین کتاب از دیگر کتب روانشناسی درباره بچه ها میشود این است که نویسنده درپی معاملات معمول روابط بچه ها و والدین نیست.

خواندن این کتاب به همه توصیه میشود. همه کسانی که خود زمانی بچه بودند، امروز والدینند، همه آنها که مجردند، قصد بچه دار شدن ندارند، بچه را به چشم مزاحم میبینند، آنهاکه ازبچه دار شدن پشیمانند و همه آنها که در پی رشد و تکاملند.