خبر تبریز- شهردار خواجه به اتهام کلاهبرداری و تبانی دستگیر شد.

شهردارخواجه دستگیر شد

شهردار آذرشهر دستگیر شد

خبر تبریز- شهردار خواجه به اتهام کلاهبرداری و تبانی دستگیر شد.

به گزارش خبر تبریز :، شهردارخواجه به همراه یک پیمان کار شرکت خدماتی به اتهام تبانی و تخلف اداری دستگیر شدند.

کلاهبرداری برای بردن مالِ غیر از دلایل این بازداشت عنوان شده است.

نام چندین نفر  نیز در این پرونده به چشم می خورد.

همچنین گفته می شود این پرونده بابت املاک شهرداری خواجه بوده است.

خاکپورفرماندارهریس نیز در گفت و گو با خبر تبریز ستگیری شهردار خواجه را تایید کرد