خبرتبریز:در ۲۴ ساعت گذشته شهرخواجه با دمای منفی ۲۴ درجه سانتیگراد رکورد جدیدی ثبت کرد.

دما درشهر خواجه به منفی۲۴ درجه رسید

خبرتبریز:در ۲۴ ساعت گذشته شهرخواجه با دمای منفی ۲۴ درجه سانتیگراد رکورد جدیدی ثبت کرد.
سراب سردترین شهر کشور
خبرتبریز:به گزارش خبرنگار ما و گزارش های میدانی از محلات خواجه به دلیل موقعیت شهر خواجه قرار گرفتن در مسیر دورودخانه و قرار گرفتن در منطقه نمکی و کوهستانی دلیل سردی زیاد آب و هوای این منطقه می باشد.