خبرتبریز: مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از راه اندازی پویش "والد آگاه، فرزند ایمن" توسط این مجموعه با هدف پیشگیری از شیوع اعتیاد در بین خانواده ها خبر داد.

راه اندازی پویش “والد آگاه، فرزند ایمن” در آذربایجان شرقی

خبرتبریز: مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از راه اندازی پویش “والد آگاه، فرزند ایمن” توسط این مجموعه با هدف پیشگیری از شیوع اعتیاد در بین خانواده ها خبر داد.

به گزارش خبرتبریز، فرگل صحاف روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، اعتیاد را یکی از پنج آسیب اساسی در کشور اعلام و با بیان اینکه هدف از اجرای این پویش پیشگیری از اعتیاد در خانواده هاست، اضافه کرد: کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظت از آنها با راهبرد تحکیم خانواده در مقابل اعتیاد مورد نظر است، چون که وجود یک والد آگاه در خانواده می تواند نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد فرزندان داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه محتوای کمپین حاوی رویکرد پیشگیرانه است، افزود: ایمن کردن فرزندان از بلای اعتیاد با آگاه سازی والدین از اقدامات اصلی در این کارزار است، افزود: در این کمپین پیام هایی در فواصل زمانی مختلف خطاب به والدین اعلام می شود که از آنها به عنوان مولفه هایی برای پیشگیری از اعتیاد استفاده شده و می تواند جرقه های مثبتی را در ذهن والدین در زمینه نظارت بیشتر بر فرزندان ایجاد کند.

صحاف کار فرهنگی و پیشگیرانه را یکی از بخش‌های مهم زنجیره مقابله با اعتیاد عنوان کرد و ادامه داد : این کارزار و کارزارهایی از این جنس برای آگاه‌سازی جامعه در راستای شناساندن خطر استفاده و قرابت با مواد مخدر به افراد جامعه حائز اهمیت بالایی می باشند.

وی با اشاره به زمان بر بودن و بلندمدت بودن فعالیت های فرهنگی، اظهار کرد: به همین دلیل اجرای این برنامه را با یک رفتار عملیاتی در تمام محیط ها به خصوص در مدارس برای مشاهده اثربخشی اقدامات آن در بطن جامعه الزامی است.

صحاف اقدام رسانه ای را فعالیتی هوشمند دانست که امکان دریافت موضوع از طریق فضای مجازی و حقیقی برای والدین و فرزندان را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه اعتیاد آسیبی جدی در جامعه است، گفت: عده‌ای به جهت سوداگری و منفعت طلبی به دنبال تولید و پخش مواد مخدر هستند و رده سنی مصرف کننده برای آنان هیچ تفاوتی ندارد، بر این اساس آگاه سازی والدین با تمام امکانات موجود و مشارکت همگانی در این خصوص ضروری است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی مدارس و محیط های کاری را اولویت نخست در انجام فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه در حوزه مواد مخدر خواند و بر لزوم تخصیص بخش اعظمی از تابلوهای تبلیغاتی فضاهای شهری به مباحث پیشگیری تاکید کرد.