به گزارش خبرتبریز:اسفندیار صادقی معاون سوادآموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: بیش از ۲۰ هزار سوادآموز در کلاس درس تحصیل می‌کنند و امسال در دوره تحکیم و انتقال بیش از صد درصد جذب شده و بالای ۹۲ درصد کلاس گذاری انجام شده است.

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در جذب بی سوادان
آذربایجان شرقی با بیش از صد درصد جذب و کلاس گذاری برای بی سوادان، رتبه نخست کشور کشوری را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرتبریز:اسفندیار صادقی معاون سوادآموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: بیش از ۲۰ هزار سوادآموز در کلاس درس تحصیل می‌کنند و امسال در دوره تحکیم و انتقال بیش از صد درصد جذب شده و بالای ۹۲ درصد کلاس گذاری انجام شده است.

او بازه سنی جمعیت بیسوادی را ۱۰ تا ۴۹ سال اعلام کرد و افزود:در بازه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال ۰.۸ درصد، ۲۰ تا ۲۹ سال ۶.۲ درصد، ۳۰ تا ۳۹ سال ۴۵.۳ درصد و ۴۰ تا ۴۹ سال ۴۴.۵ درصد و ۵۰ تا ۶۰ سال ۳.۲ درصد کلاس گذاری انجام شده است.

او آمار بیسوادی در شهر‌ها را ۵۳.۳ درصد و مناطق روستایی را ۴۶.۷ درصد در استان اعلام و خاطرنشان کرد: ۸۲.۳ درصد زن‌ها و ۱۷.۷ درصد مردان بی سواد در کلاس‌های سوادآموزی ثبت نام کرده اند.

معاون سوادآموزی مدیر کل آموزش و پرورش استان میزان باسوادی کشور را طبق آخرین سرشماری قبل از انقلاب ۴۸.۵ درصد اعلام کرد و گفت: قبل از انقلاب میزان باسوادی آذربایجان شرقی ۳۶ درصد بود که بعد از انقلاب میانگین باسوادی کشور به ۹۶.۶ و استان به ۹۶.۴ درصد افزایش یافته است.

صادقی ادامه داد: طبق آخرین سرشماری کشور در سال ۱۳۹۵ و براساس خود اظهاری افراد ۱۴۲ هزار بی سواد مطلق در آذربایجان شرقی وجود دارد که حدود ۵۱ هزار نفر از این تعداد در کلاس‌ها شرکت کرده و مدرک گرفته اند.

او با اشاره به عزم جدی سازمان برای جذب بی سواد گفت: آموزش دهنده‌های ما در هر نقطه‌ای که سوادآموز بخواهد حضور می‌یابند و حتی برای آموزش افراد معلول در خانه آن‌ها حضور می‌یابند.

او شهر‌های اسکو با ۹۸.۵، تبریز با ۹۷.۸۰ و جلفا با ۹۷.۶۸ درصد را به ترتیب بالاترین درصد باسوادی استان دانست و اضافه کرد: ۳ هزار و ۴۰۰ آموزش دهنده در مناطق مختلف استان مشغول آموزش به بیسوادان هستند.

معاون سوادآموزی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی مهاجر فرست بودن استان را یکی از مشکلات در جذب بی سوادان دانست و گفت: طبق سرشماری‌ها آمار بی سوادی به نام آذربایجان شرقی ثبت می‌شود در حالی که بیشتر این افراد در استان حضور فیزیکی ندارند.