خبر تبریز :مالک باشگاه تراکتور از بازگرداندن امتیاز تیم تراکتور خبر داد.

زنوزی: طاقت شنیدن تهمت ها را ندارم/ تراکتور را بر می‌گردانم

خبر تبریز :مالک باشگاه تراکتور از بازگرداندن امتیاز تیم تراکتور خبر داد.

زنوزی: طاقت شنیدن تهمت ها را ندارم/ تراکتور را بر می‌گردانم

به گزارش خبر تبریز، محمدرضا زنوزی مطلق در ارتباط تلفنی با نمایندگان هواداران، گفت: به زودی برگشته و تیم را بر می‌گردانم.

مالک باشگاه تراکتور افزود: تا پایان فصل کل هزینه ها را داده و باشگاه را تحویل خودتان می‌دهم.

وی اضافه کرد: اینکه میلیاردی برای عشق و علاقه ام به آذربایجان و تراکتور هزینه کنم و تهمت بشنوم را قبول نمی‌کنم.فارس