استاد میرزا حسین کریمی شاعر مراغه‌ای به علت نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز بستری شد.

شاعر آیینی مراغه‌ای در بیمارستان بستری شد
استاد میرزا حسین کریمی شاعر مراغه‌ای به علت نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدنی تبریز بستری شد.
ودود کریمی فرزند استاد کریمی حال عمومی وی را خوب توصیف کرد.

استاد کریمی در طول عمر۹۲ ساله خود بیشترین شعر اجتماعی، طنز، مداحی و مرثیه کشور را سروده و از این شاعر بلند آوازه آذربایجانی ۳۵۰ هزار بیت شعر در قالب ۵۵ جلد کتاب منتشر شده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس سرودن بیشترین شعر آیینی گواهینامه هنری درجه یک شعر آیینی کشور را به استاد کریمی اعطا کرده است.

اشعار اجتماعی و طنز استاد کریمی در قالب ۲۵ جلد کتاب با نام رنگارنگ چاپ و منتشر شده است.