خبر تبریز :رزمنده پاسدار «ابراهیم آخوندزاده» در درگیری با اشرار ضد انقلاب که قصد ورود به خاک کشور را داشتند در منطقه مرزی چالدران به شهادت رسید.

شهادت رزمنده سپاه «ابراهیم آخوندزاده» درمقابله با اشرار ضدانقلاب

خبر تبریز :رزمنده پاسدار «ابراهیم آخوندزاده» در درگیری با اشرار ضد انقلاب که قصد ورود به خاک کشور را داشتند در منطقه مرزی چالدران به شهادت رسید.

 شهادت رزمنده سپاه «ابراهیم آخوندزاده» درمقابله با اشرار ضدانقلاب

به گزارش خبر تبریز به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام سپاه شهدای آذربایجان غربی،  عصر دیروز عناصر گروهک ضد انقلاب قصد ورود به کشورمان از منطقه مرزی چالدران را داشتند که با مقابله رزمندگان سپاه زمین گیر و تعدادی از آنان به هلاکت رسیدند.

در جریان مقابله با عناصر ضدانقلاب، رزمنده پاسدار ابراهیم آخوندزاده عضو سپاه چالدران نیز به  شهادت رسید.

همچنین مقادیر قابل توجهی مهمات و تجهیزات ارتباطی از عناصرضد انقلاب کشف و ضبط شد.

روحش شاد و راهش پررهرو