خبر تبریز :هدف دموکراسی محلی و شوراهای شهر توجه به علائق و سلایق محلی و فرهنگی است/شورا بهترین راهکار برای دخالت بیشتر مردم در اداره جامعه است

یادداشت وارده؛

هدف دموکراسی محلی و شوراهای شهر توجه به علائق و سلایق محلی و فرهنگی است/شورا بهترین راهکار برای دخالت بیشتر مردم در اداره جامعه است

✍وحید خانی:
در باب پاسخ به فراخوان رسانه وزین آراز حقیر در حد بضاعت
چند نکته در باب_گزاره تجربه شکست شوراها در مدیریت شهری_ را ارائه می نمایم

در ابتدای امر باید به تاریخچه شوراها و نهادهای محلی در جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران بنگریم و ببینیم نهاد شورا و دموکراسی محلی چگونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نمود پیدا کرده است ..
در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران آغازین انقلاب اسلامی با تلاش و پیگیری جدی آیت ا..‌ طالقانی از رهبران و مبارزان برجسته انقلاب ، در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد شورا ها در فصل ششم قانون اساسی گُنجانده شد .
تجربه مبارزاتی آیت ا… طالقانی و رهبری مبارزاتی ایشان در داخل کشور در زمانیکه امام خمینی در خارج از کشور تبعید بودند نشان میداد که مدیریت توده های کوچک و تجمعات مردمی باید به خود مردم و کمیته های مردمی واگذار شود بر این اساس مبارز نستوه آیت ا.. طالقانی تلاش ویژه ای برای ترسیم نهاد شوراها در مجلس خبرگان قانون اساسی انجام داد که در نهایت به موفقیت رسید اما پس از سالها و حتی اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ باز این فصل از قانون اساسی نمود عینی نیافت و تنها روی کاغذ مانده بود

در این وادی آقای سید محمد خاتمی رییس جمهور دوران اصلاحات که در مبارزات انتخاباتی خود با شعار اجرای قانون اساسی و ایران برای ایرانیان به میدان آمده بود و باتوجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی میداند به وظیفه و شعار انتخاباتی خود عمل نمود و فصل ششم قانون اساسی را نمود عینی داد .

اما با توجه به این پیشینه باید گفت که هدف دموکراسی محلی و شوراهای شهر توجه به علائق و سلایق محلی و فرهنگی است که در کشوری مثل کشور ما که دارای فرهنگ و تنوع زبانی و قومی است نسخه شورا بهترین راهکار برای دخالت بیشتر مردم در اداره جامعه است و علل تجربه شکست مدیریت شهری در شوراها بیشتر از آنکه به اصل موضوع و چرایی پیش بینی آن برگرد به سایر عوامل پیرامونی آن مرتبط میشود .

بنظر حقیر یکی از دلایل شکست نهاد شورا در مدیریت شهری عدم وجود ساختار حزبی قوی در کشور ماست و اگر امروز ما از وجود نهادهای مدنی و احزاب قوی برخوردار بودیم در سایه انضباط حزبی هر فردی بصرف زر و زیور و ریا جرات حضور در انتخابات پیدا نمیکرد و افراد توانمند و امتحان پس داده در ساختار حزبی بالا می آمدند .

گذشته از آن حقیر معتقدم علت دیگر شکست مدیریت شهری شورا در کشور ما محدودیت اختیارات نهاد شورا و شهرداری است .
در بسیاری از کشور ها که از الگوی شورای های محلی استفاده میکنند اختیارات نهادهای محلی به اندازه ای است که از لحظه تولد یا مرگ هر شهروندی را شامل میشود و متاسفانه در این سالها بجای افزایش اختیارات نهاد شورا و شهرداری ها بسمت محدودیت اختیارات آنها رفته ایم.
دلیل دیگری که بنده معتقدم که باعث شده نهاد شورا در کشور ما به نتیجه مطلوب نرسد عدم آموزش و تمرین دموکراسی است بعبارت دیگر ما مردم بصورت دقیق نیاموخته ایم که باید چگونه رای بدهیم ؟؟!
در شرایط فعلی در حال حاضر در این شهر تمکن مالی یا تمکن طایفه ای و حتی تمکن در ظاهر و چهره افراد و اخیرا تعداد فالور بالا به انگیزه های شرکت افراد در انتخابات افزوده شده است.

النهایه باتوجه به مطالب فوق الاشاره حقیر معتقد بر آنم که دلیل شکست نهاد شورا در مدیریت شهری بیشتر از آنکه به اصل نهاد شورا و پیش بینی آن در قانون اساسی برگردد به موضوعات پیرامونی آن مرتبط است و هر نهادی که به حضور بیشتر مردم در تصمیمات سیاسی بیانجامد مقدس و شریف است

در آخر از توجه رسانه وزین آراز به موضوع مدیریت شهری سپاسگزارم

وحید خانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی
داوطلب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اهر