خبر تبریز :رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: طبق مطالعات انجام شده بیش از ۸۵ درصد بیماران کووید ۱۹ طولانی از عوارض آن حتی پس از یک سال شکایت دارند.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی؛
عوارض کووید طولانی تا یک سال باقی می ماند

خبر تبریز :رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: طبق مطالعات انجام شده بیش از ۸۵ درصد بیماران کووید ۱۹ طولانی از عوارض آن حتی پس از یک سال شکایت دارند.

به گزارش خبر تبریز به نقل از مهر، علیرضا ناجی اظهار کرد: اگرچه کووید ۱۹ در عرض ۱۴ روز فروکش می‌کند اما برخی از بیماران شکل بلند مدت (کووید طولانی) را تجربه می‌کنند.

وی افزود: در کووید ۱۹ طولانی علامت‌ها برای مدت طولانی یعنی چندین ماه پس از عفونت اولیه باقی می‌ماند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: کووید طولانی می‌تواند باعث اختلال در عملکرد چند اندام شود و بر کیفیت زندگی مبتلایان تأثیر منفی داشته باشد.

ناجی گفت: طبق مطالعات انجام شده بیش از ۸۵ درصد بیماران مبتلا به کووید طولانی از عوارض آن حتی پس از یک سال شکایت دارند.

به گفته وی، هیچ درمانی برای کووید طولانی مدت به جز توصیه‌های عمومی، توانبخشی و خود مراقبتی وجود ندارد با این حال گمان می‌رود که واکسیناسیون علیه کرونا می‌تواند در بهبود طولانی مدت عارضه‌های کرونا اثربخش باشد، اما شواهد کمی برای این احتمال وجود دارد.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه ادامه داد: در مطالعه‌ای که محققان فرانسوی در خصوص ارزیابی اثرات واکسیناسیون بر علائم کووید ۱۹ انجام داده‌اند دریافتند که می‌توان شدت عارضه‌های کرونا بر کیفیت زندگی افراد را با کمک واکسن‌ها تغییر داد.

ناجی خاطرنشان کرد: موارد مطالعه در این تحقیق قبل از ماه می ۲۰۲۱ که به کرونا آلوده شده بودند، انجام شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: تیم محقق بر این عقیده است که کووید طولانی مدت به سه دلیل عفونت ویروسی پایدار، تحریک سیستم ایمنی به دلیل اجزایی از ویروس و خود ایمنی به دلیل عفونت باشد.