رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت شغل قضاوت در دستگاه قضایی گفت: قاضی باید کرامت ارباب رجوع را به دقت مراعات کند.

قاضی باید کرامت ارباب رجوع را مراعات کند

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت شغل قضاوت در دستگاه قضایی گفت: قاضی باید کرامت ارباب رجوع را به دقت مراعات کند.

قاضی باید کرامت ارباب رجوع را مراعات کندبه گزارش خبرنگار خبر تبریز :خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: قاضی نباید به گونه‌ای رفتار و حرکت کند که موجب سو استفاده و یا سلب اعتماد از طرف‌های پرونده و مردم در جامعه شود که این موضوع یکی از موارد بسیار با اهمیت در امر قضاوت است.

او با بیان اینکه قضاوت شان و جایگاه بالایی در جوامع دارد، گفت: قرار گرفتن در مسند قضاوت مسیری است که خداوند به افراد عنایت کرده است تا در خدمت مردم باشند بر همین اساس باید  شکرگزار این نعمت باشند و در انجام وظایف تلاش مضاعف داشته باشند.

خلیل اللهی افزود: قضات در دادگاه‌ها باید رفتار‌ها و روابط خود را به نوعی تنظیم کنند که رفتار و کردارشان موجب ایجاد شائبه در بین مراجعه کننده‌ها نشود که اگر چنین شود لطمه جبران ناپذیری بر پیکره دستگاه قضایی کشور وارد می‌شود.

او با اشاره به اینکه قضاوت یک شغل نیست و نباید آن را محدود به زمان و مکان کرد، گفت: قاضی‌های جوان می‌توانند برای موفقیت در مسیر قضاوت از تجربیات گرانبهای قاضی‌های با سابقه و پیشکسوت بهره‌مند شده و از آنان مشاوره بگیرند.

خلیل اللهی با تاکید بر رعایت اصول اخلاقی و احترام در گفتار، کردار و انشای آرای قضایی، گفت: نظرات و آرا باید به دقت و با انشای قضایی صادر شود چرا که آرای صادره در تاریخ ثبت و ماندگار شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

او با بیان اینکه در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها باید کرامت ارباب رجوع حفظ شود، افزود: اقتدار و صلابت یک قاضی به عملکرد و نوع اندیشه او مربوط است و نباید پیش از انجام تحقیقات و اثبات اتهام و انشای رای اقدام به اعلام نظر کرد.