خبر تبریز : تیم فوتسال اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در مسابقات کارکنان دولت استان با حضور 4 بازیکن از منطقه خواجه قهرمان این دوره نایل شد

قهرمانی تیم فوتسال اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در مسابقات کارکنان دولت استان با حضور ۴ بازیکن از منطقه خواجه (سالار پاکی، طاهر دیندار، حامد کریم زاده و سیامک محصلی) را خدمت تمامی ورزش دوستان و فرهنگیان عزیز منطقه تبریک گفته و زندگی با عزت و توأم با شادی وآرامش برای خود وخانواده این عزیزان مسئلت داریم.