خبر تبریز :مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت: این مجموعه برای پیشگیری از هر گونه تخلفات بودجه‌ای ادارات و سازمانهای دولتی نیازمند تعامل با جامعه رسانه‌ای استان است.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی مطرح کرد
لزوم تعامل دیوان محاسبات با رسانه‌ های آذربایجان شرقی/عدم رضایت دیوان محاسبات از مدیران آذربایجان‌شرقی
خبرتبریز :مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی گفت: این مجموعه برای پیشگیری از هر گونه تخلفات بودجه‌ای ادارات و سازمانهای دولتی نیازمند تعامل با جامعه رسانه‌ای استان است.
تبریز -کردلو در نشست خبری با اصحاب رسانه، نبود شناخت عمومی از دیوان محاسبات را یکی از مشکلات پیشروی این سازمان برشمرد و گفت: متاسفانه تاکنون در حوزه اطلاع رسانی عمومی از کارکردها، ماموریت‌ها ، اهداف و محور‌های فعالیت دیوان محاسبات در سطح عموم جامعه آگاهی رسانی دقیقی نشده است.

در این رابطه رسانه‌های گروهی می‌توانند با انتشار اخبار و تهیه گزارش‌های مختلف زمینه‌های شناخت مردم از سازمان را فراهم کنند.

توجه به جهاد تبیین یکی از اولویت‌های اصلی دیوان محاسبات آذربایجان شرقی در دوره جدید مدیریتی است تا ضمن عمل به وظایف ذاتی، قانونی و شرعی خود نسبت به ارائه گزارش‌های عملکرد و شفاف سازی در حیطه کاری برای عموم مردم اقدام شود.

اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موید ارزش، جایگاه و اهمیت دیوان محاسبات در سیستم اداری و سالم سازی محیط‌های سازمانی است.

در این مفاد مهم قانونی، در دسترس آحاد مردم بودن گزارش‌های دیوان محاسبات مورد تصریح قرار گرفته که متاسفانه این مهم تاکنون در سطح جامعه محقق نشده است.

اهمیت قانونی و حوزه فعالیت دیوان محاسبات وسیع است.

پاسداری از بیت المال جزو وظایف و ماموریت‌های محوری ماست که در این رابطه صیانت از اموال عمومی همواره در دستور کار فعالیت‌های مجموعه قرار دارد.

برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند همکاری و تعامل نزدیک با رسانه ها، مدیران اجرایی، استادان دانشگاه ها، نویسندگان و سازمان‌های ملی و بین المللی هستیم، چون معتقدیم بدون همراهی این افراد نمی‌توان به اهداف سازمانی دست یافت.

لزوم شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در ادارات، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، همکاری و کمک اهالی رسانه برای شناخت این گلوگاه‌ها ضروری است.

شاید موضوعی کم اهمیت برای جامعه خبری استان در این زمینه برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد که بر همین اساس تعاملات می‌تواند کمک حال ما در انجام ماموریت‌های محوله باشد.

شفاف سازی یکی از رئوس مهم فعالیت‌های دیوان محاسبات آذربایجان شرقی است.

بر این اساس ما بیشتر به دنبال آنیم تا مدیران دولتی خودشان برای پاسخگویی علاقه نشان دهند نه اینکه ما سراغ آن‌ها رفته و حساب کشی کنیم، چون واحد‌های اداری که بودجه دولتی دارند مکلف به پاسخگویی هستند.

نظارت همگانی اصل مهم در سالم سازی مدیریت‌های دولتی است.

جامعه مطالبه گر موجبات سلامت اداری را فراهم می‌کند و در این زمینه باید فرهنگ سازی در سطح جامعه توسط رسانه‌های گروهی به انجام برسد.

هر جا احساس کنیم بیت المال به خطر می‌افتد با کسی تعارف نداریم و با قدرت و توان قانونی خود وارد عمل خواهیم شد، چون خود را نماینده ۸۰ میلیون جمعیت کشور می‌دانیم و طی سال‌های اخیر نیز ثابت شده است هر کجا دیوان ورود پیدا کرده منجر به حاکمیت سلامت اداری شده است باشگاه خبرنگاران جوان