خبرتبریز : با تلاش رئیس حوزه قضایی و اعضای شورای حل اختلاف بخش خواجه، پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد.

محکوم به قصاص در بخش خواجه رهایی یافت

محکوم به قصاص در بخش خواجه رهایی یافت

خبرتبریز : با تلاش رئیس حوزه قضایی و اعضای شورای حل اختلاف بخش خواجه، پرونده قتل عمد محکوم به قصاص به صلح و سازش منجر شد.

سلمان لطفی، رئیس حوزه قضایی بخش خواجه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبر نگار ما افزود: در سال ۱۳۹۵، یک پرونده قتل در این بخش به حکم دادگاه کیفری و تایید دیوان عالی کشور به قصاص نفس از طریق دار منتهی شد.

وی افزود: اما پس از گذش چند سال و با تلاش و پیگیری های مجدانه و اعلام رضایت اولیای دم، پرونده در نهایت با صلح و سازش مختومه شد و محکوم به  قصاص از دار مجازات نجات یافت.

وی با اشاره به جایگاه صلح و سازش در فرهنگ ایران اسلامی اظهار کرد: فرهنگ صلح و سازش ریشه در فطرت بشری دارد و در آموزه های دینی ما نسبت به سایر مکاتب توجه بیشتری به گسترش فرهنگ صلح و سازش شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بخش خواجه با بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری شمال شرق تبریز واقع شده است.