خبر تبریز :ذربایجان شرقی طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، "فرگل صحاف" به عنوان مدیرکل بهزیستی استان منصوب شد.

مدیرکل جدید بهزیستی آذربایجان شرقی منصوب شد

خبر تبریز :ذربایجان شرقی طی حکمی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، “فرگل صحاف” به عنوان مدیرکل بهزیستی استان منصوب شد.

فرگل صحاف پزشک و کارمند بهزیستی آذربایجان شرقی با ۲۱ سال سابقه‌ی کاری بوده و حدود ۱۰ سال به عنوان معاون امور اجتماعی بهزیستی استان فعالیت کرده است.

براساس این گزارش؛ پیش از این محسن ارشدزاده، به مدت بیش از شش سال مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی بود.