خبر تبریز: مرگ بی‌وقفه در کار است و سراغ همه را می‌گیرد و بر نگاه همه می‌نشیند عاقبت.

مرگ بی‌وقفه در کار است

سر بگردانید به من و شما هم سلام خواهد کرد اما آوارش بر سر اهل نظر بسیار سهمگین است چرا که مرگ آنان تنها قبض روح از کالبد انسانی نیست بلکه مرگ اهل نظر زلزله‌ای است که تاروپود عالم فهم و معنا را می‌لرزاند.
یک سال از فرو ریختن آسمانخراش فردی گذشت، برای جامعه‌ای که به زلزله‌های مدام خو گرفته است، تفاوتی بین ریزش یک آسمانخراش با یک بیغوله نیست، برای چنین دیاری مرگ اصغر فردی، حسین آهی، قیصر امین‌پور، سیدمحمدحسین شهریار، محمد عابد، منوچهر مرتضوی، حسن قاضی، ادیب العلما، علامه الهی، و… با مرگ یک سیدقاسم ناظمی برابر است! مهم اتفاق است، نه آنچه که اتفاق افتاده است!
پیشتر، ما تنها اهل نظر را در زمان حیات می‌آزردیم اما مدتهاست مردگان آنها نیز از دست ما در امان نیستند و این توفیق بسیار بزرگی است!
دور نیست که این سلوک، فضای علمی و فرهنگی این دیار را چندان به خشکسالی و عقیمی سوق دهد که نیاز به حمله هیچ سردار مغول و سلطان عثمانی نباشد!
خدا را کمی به فکر ایران صد سال بعد باشید، بگذارید اهل تفکر و نظر با تفاوتها و رنگهای گونه‌گون، میراثی برای آینده این دیار باقی بگذارند تا پسینیان ما هم چیزی برای افتخار کردن داشته باشند.
امروز ۱۶ مرداد سالمرگ استاد اصغر فردی است شاید امثال من با او و هم دوره‌های او تفاوت سلیقه‌هایی هم داشته باشیم اما مردانگی نیست که اهل نظر در زمانه ما غریب و تنها باشند. گناه آنان نیست که در روزگار مردم نزدیک بین، افق‌های دور را می‌بینند!

*** سید قاسم ناظمی / فعال فرهنگی