خبرتبریز:مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: مصرف ۴۲.۵ درصد گاز توسط مشترکان در استان بیش از اندازه و غیرمتعارف است.

مصرف ۴۲.۵ درصد گاز توسط مشترکان آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: مصرف ۴۲.۵ درصد گاز توسط مشترکان در استان بیش از اندازه و غیرمتعارف است.
خبرتبریز:آقای کمالی با اشاره به اینکه گاز بهای مشترکان با تعرفه جدید محاسبه شده است خاطرنشان کرد: تعرفه‌های جدید گازبها و افزایش نرخ گاز مصرفی صرفاً به مشترکان پرمصرف و بدمصرف در استان آذربایجان شرقی اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد قبوض گاز استان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان صادر شده است اظهار کرد: نرخ گازبها در سه پله اول مصرف تغییری نداشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: سیاست‌های تشویقی دولت در استان بیشتر از جریمه‌های صادره است و کمترین صرفه جویی در مصرف گاز منجر به کاهش چشمگیر گازبهای مشترکان شده است.

آقای کمالی خاطرنشان کرد: گاز طبیعی مهمترین سرمایه ملی و سند افتخار و اقتدار برای کشور عزیزمان است و حفظ و مدیریت مصرف وظیفه همگان در شکرگزاری عملی این نعمت الهی می‌باشد.

آذر ماه امسال مصوبه تعرفه‌های جدید شرکت گاز برای فصل سرد سال ابلاغ شد.

بر پایه این مصوبه پله‌های اول تا سوم بدون تغییر قیمت ماندند ولی پله چهارم تا ششم ۳۰ درصد افزایش و پله هفتم تا دهم ۵۰ درصد افزایش نسبت به تعرفه قبلی را داشتند و همچنین تعرفه پله‌های یازدهم و دوازدهم نیز عدد ثابت ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شدند.