خبرتبریز :رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: 12 رقم جدید گندم، جو، نخود و علوفه دیم در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نامگذاری و معرفی شد.

نام گذاری و معرفی بذر ۱۲ رقم جدید برای دیم‌زارهای کشور

خبرتبریز :رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: ۱۲ رقم جدید گندم، جو، نخود و علوفه دیم در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نامگذاری و معرفی شد.

نام گذاری و معرفی بذر 12 رقم جدید برای دیم‌زارهای کشور

به گزارش خبر تبریز به نقل از فارس در مراغه اظهار داشت: محققان این موسسه برای دستیابی به این ارقام نزدیک به ۱۴ سال در ۱۶ استان کشور کار تحقیقاتی انجام داده‌اند.

وی افزود: چهار رقم گندم نان با نام‌های رحمت، واران، کمال و شالان، سه رقم جو با نام‌های قافلان، فردان و آرتان در بخش غلات معرفی شده است.

گلکاری اضافه کرد: در بخش حبوبات و علوفه نیز دو رقم نخود با نام‌های نصرت و آتا و یک رقم عدس بانام سنا و دو رقم ماشک علوفه‌ای با نام‌های طلوع و گلشن معرفی شده است.

به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، این ارقام در مناطق سرد، معتدل نیمه گرمسیر و گرمسیر قابل کشت است.

گلکاری افزود: مقاومت به بیماری‌ها، گرما، سرما و کم آبی و افزایش محصول بالا از ویژگی‌های ارقام معرفی شده است.

وی گفت: ارقام معرفی شده در مقایسه با رقم‌های بومی و موجود در کشور ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش تولید دارند.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: در مدت ۲۷ سال فعالیت این موسسه ۶۶ رقم محصولات دیم در بخش‌های غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و علوفه در این موسسه معرفی شده است.

موسسه تحقیقات دیم کشور به مرکزیت مراغه با پنج ایستگاه اصلی و معاونت و ۹ ایستگاه همکار، در استان‌های دیم خیز ایران فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دهد