خبر تبریز :مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این که یکی از ماموریت های این اداره کل پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای ارائه خدمات این اداره کل به افراد نیازمندان از سوی مردم جمع آوری شده است.

پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی مردم برای ارائه خدمات بهزیستی به نیازمندان

خبر تبریز :مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این که یکی از ماموریت های این اداره کل پیشگیری از معلولیت و آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای ارائه خدمات این اداره کل به افراد نیازمندان از سوی مردم جمع آوری شده است.

خبر تبریز  _ سرویس اجتماعی: محسن ارشدزاده در جلسه ای که به مناسبت فرارسیدن هفته بهزیستی و تامین اجتماعی در بیت نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با اشاره به این که خدمات مورد نیاز از قبل از تولد شروع می شود و تا دوران سالمندی ادامه دارد، افزود: در حال حاضر در استان ۳۴۵ هزار نفر از این اداره کل خدمات دریافت می کنند.

وی به فعالیت ۱۶۰ مرکز توابخشی و روانشناختی در زمینه مسائل مختلف خانوادگی اشاره کرد و افزود: در استان ۱۶۰ هزار نفر معلول و ۴۲۰ هزار نفر سالمند وجود دارد.

مدیر کل بهزیستی آذربلیجان شرقی ادامه داد: خوشبختانه در بخش سالمندان با فرهنگی که در استان در بین خانواده ها وجود دارد خانواده ها با احترامی که به این موضوع قائل هستند خودشان در خانه از سالمندان نگهداری می کنند.

به گفته وی اکنون بیش از هزار نفر سالمند در مراکز وابسته به اداره کل بهزیستی نگهداری می شوند.

ارشدزاده زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این استان را ۱۱ هزار خانوار دانست و گفت: هزار و ۹۲۰ کودک بدسرست در استان شناسایی شده که ۲۹۰ کودک در مراکز نگهداری کودکان تحت پوشش این اداره کل هستند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی همچنین اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیرنقدی برای ارائه خدمات این سازمان به افراد نیازمنادان از سوی مردم پرداخت شده است.