خبر تبریز :ملغمه‌ای از بی‌مسئولیتی، بی‌توجهی، بی‌کفایتی، شوآف، سوء‌استفاده‌های سیاسی و ایرادات بیشمار و عجیب و غریب فنی ...

بزرگراه اهر_تبریز؛
خبر تبریز : ملغمه‌ای از بی‌مسئولیتی، بی‌توجهی، بی‌کفایتی، شوآف، سوء‌استفاده‌های سیاسی و ایرادات بیشمار و عجیب و غریب فنی …

در طول نزدیک به دو دهه‌ی گذشته از بزرگراه اهر-تبریز آنقدر گفته و نوشته شده است که تقریباً نکته بیان نشده‌ای باقی نمانده است.

امروز که این بزرگراه در روزهای پایانی عمر دولتین روحانی در گام‌های پایانی خود لنگ می‌زند و از ساخت تقاطع‌های غیرهمسطحش در اهر و خواجه و شیخ‌رجب خبرهای دلگرم‌کننده‌ای دیده و شنیده نمی‌شود می‌توان در یک جمله این پروژه‌ را ملغمه‌ای از همه مصائبی دانست که می‌تواند بر سر یک پروژه عمرانی بیاید!

پروژه‌ای که افتتاح نشده عمر بخش‌هایی از آن تمام شده است.
پروژه‌ای که بخش‌های زیادی از آن بخاطر شوآف و تبلیغات انتخاباتی، اغلب بصورت ناقص و با ایرادت فراوان زیر ترافیک رفته است.
پروژه‌ای که در سال‌های متمادی به آتلیه عکاسی استانداران و نمایندگان و مقامات کشوری و محلی تبدیل شده.
پروژه‌ای که فقط در یک نمونه؛ بخشی از آن بصورت ناقص و بدون زیرسازی مناسب و با آسفالت‌ریزی در دمای پایین با فشار یکی از نمایندگان مجلس زیر ترافیک رفت و بعد از یک ماه با تخریب بخش‌های متعدد جاده، بسته شده و موجب آبروریزی شد.
پروژه ای که همیشه یک گام عقب است، وقتی قیر دارد هوا مناسب نیست وقتی هوا مناسب است قیر ندارد.
پروژه‌ای که حساب ایرادات فنی‌اش همچون عمر پروژه از دست ناظران در رفته است.

بنظر می‌رسد اگر ما هم جاده اهر-تبریز را رها کنیم این پروژه طلسم‌شده که ملغمه‌ای از عجایب است ما را رها نخواهد کرد!
آراز