به گزارش خبر تبریز: دکتر باقری ریس اداره ورزش و جوانان بخش خواجه ، همزمان باایام مبارک دهه فجر،اداره ورزش وجوانان اقدام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز کرد. باقری با بیان این خبر ، هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را گرامیداشت ایام الله دهه فجر عنوان کرد و گفت : این مسابقات با حضور 20شرکت کننده و در 4گروه در سالن شهرداری خواجه برگزار شد.

کارمندان ادارات بخش خواجه همزمان با ایام الله دهه فجر ،در رشته تنیس روی میز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش خبر تبریز: دکتر باقری رئیس اداره ورزش و جوانان بخش خواجه ، همزمان باایام مبارک دهه فجر،اداره ورزش وجوانان اقدام به برگزاری مسابقات تنیس روی میز کرد.
باقری با بیان این خبر ، هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را گرامیداشت ایام الله دهه فجر عنوان کرد و گفت : این مسابقات با حضور ۲۰شرکت کننده و در ۴گروه در سالن شهرداری خواجه برگزار شد.

باقری افزود این مسابقات با همکاری بخشداری ،شهرداری وشورای اسلامی و همه ادارات درسطح بخش خواجه برگزار گردید.
وی افزود نفرات برگزیده به ترتیب مقام های اول آقای جمشید پاسبان و دوم آقای صالح ثروتی و نفر سوم آقای مهدی جانقوری ازدهیاری روستای جانقور بدست آوردند.

در پایان این رقابت ها ،از نفرات برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.این مسابقات با همکاری اداره ورزش وادارات بخش خواجه برگزار گردید.