به گزارش خبر تبریز،به مناسبت هفته پژوهش زنگ پژوهش درآموزش وپرورش منطقه خواجه نواخته شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش زنگ پژوهش درآموزش وپرورش منطقه خواجه نواخته شد.

هفته پژوهش

به گزارش خبر تبریز،به مناسبت هفته پژوهش زنگ پژوهش درآموزش وپرورش منطقه خواجه نواخته شد.

حجت الاسلام احمدی امام جمعه شهرستان هریس با اشاره به اهمیت وجایگاه پژوهش در جامعه گفت: امروز کشور ما با مشکلات ومعضلاتی دست وپنجه نرم میکند که می‌توان با بکارگیری تحقیق وپژوهش آن‌ها را به نحو شایسته حل کرد.

او افزود: کشورما دارای ذخایر عظیم از منابع طبیعی، مواد معدنی وسوختی می‌باشد که برای بهره برداری هرچه بهتراز آن‌ها نیاز به مطالعه وتحقیق می‌باشد. همچنین یکی از معضلات جهان وبه تبع آن ایران مسئله محیط زیست می‌باشد. هرروزدر شهر‌های بزرگ زباله و پس ماند‌های قابل توجهی تولید می‌شود که در جهان به طلای کثیف شهرت دارد و می‌توان آنهارا به ثروت تبدیل کرد وبرای انجام این کار نیازبه مطالعه وپژوهش می‌باشد.

امام جمعه شهرستان  هریس گفت: در عرصه پزشکی بیش از ۵۰ نوع سرطان شناسایی شده است که اغلب آن‌ها رابطه نزدیک با سبک زندگی و رژیم غذایی دارد و می‌توان از تحقیق وپژوهش کمک گرفت وبه بشر سبک جدیدی از زندگی ورژیم غذایی مناسب ارائه نمود تا ازاین رنج رهایی یابد.

حجت الاسلام احمدی در پایان به دانش آموزان توصیه کرد که برای ورود به عرصه تحقیق وپژوهش حتما به دامن کتاب پناه ببرند ومطالعه خویش را ارتقا دهند. چرا که کتاب یک عنصر مفید، غنی ودارای فضیلت است و با فضا‌های مجازی تفاوت زیاد دارد.

امام جمعه شهرستان هریس  از اینکه سرانه مطالعه در کشور حدود ۱۳ الی ۱۴ دقیقه است، ابراز نگرانی نمود و تاکید کرد که دانش آموزان عزیز از طریق انس گرفتن با کتاب وافزایش مطالعه این نگرانی را برطرف نمایند.

خاکپور فرماندار شهرستان هریس نیز گفت:در حکومت‌ها ورژیم‌های گذشته حق یادگیری و خواندن ونوشتن بنا به شرائط ودلایل متعدد به طبقات خاصی اختصاص داشت وهمگان از نعمت خواندن ونوشتن وکسب علم ودانش بی بهره بودند. ولی امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی آموزش تا پایان دوره متوسطه رایگان والزامی است.

او گفت: دیگر در دنیای مدرن امروز بحث سواد وخواندن ونوشتن مطرح نیست، بلکه میزان کاربردی کردن علم ودانش از طریق تحقیق وپژوهش مطرح می‌باشد وآن کشور‌هایی موفق وتوسعه یافته هستند که علم ودانش را به طورکاربردی در زندگی اجتماعی گره داده اند وازاین طریق رفاه وآسایش بیشتر وبهتر را به ملت‌های خویش به ارمغان آورده اند.

ایمان نژاد رئیس آموزش وپرورش خواجه در ارتباط با موضوع پژوهش به یک کتاب بنام جهان لغزنده است نوشته آنتونی گیدنز اشاره کرد. با این پیش فرض که پدیده جهانی شدن امروزه با سرعت غیر باور نکردنی باعث تغییر وتحولات در همه عرصه‌های اقتصاد، سیاست وفرهنگ شده استوقطعا پشتوانه این همه تغییرات به برکت علوم وپژوهش بوده است. ویقینا کشور‌هایی در این دنیا می‌توانند حیات داشته باشند که به مقوله پژوهش وآموزش نظر جدی کرده باشند. امروزه آوردن علم به چرخه اقتصاد وتجارت یک وظیفه اساسی برای دولت‌های پیش رو شده است. کشور ژاپن از مجموع مقالات خود بطو میانگین ۱.۴، کره جنوبی ۳، آلمان ۷ وچین ۷ درصد را به چرخه تولیدو تجارت آورده است. در حالی که در کشور ما این رقم قابل توجه نیست؛ بنابراین هرجا که توجه به یافته‌های پژوهشی جدی بوده است توسعه ورونق اقتصادی رخ داده است.

در پایان از معلمان ودانش آموزان پژوهنده منطقه با اهدای لوح سپاس تجلیل وقدردانی بعمل آمد.