خبر تبریز -یک نفری فوتی ویک نفر آزمایش مثبت در شهرستان هریس تا 23 خرداد در شهرستان هریس ثبت شده است.

یک نفری فوتی در شهرستان هریس بر اثر کرونا

ضدعفونی معابر، مجتمع‌های تجاری و جایگاه‌های سوخت هریس

خبر تبریز -یک نفری فوتی ویک نفر آزمایش مثبت در شهرستان هریس تا ۲۳ خرداد در شهرستان هریس ثبت شده است.

خاکپور فرماندار هریس  در این خصوص به خبرنگار ماگفت:یک نفری فوتی ویک نفر آزمایش مثبت در شهرستان هریس تا ۲۳ خرداد در شهرستان هریس ثبت شده است.

در راستای مبارزه با ویروس کرونا، معابر اصلی، مجتمع های تجاری و اماکن پر رفت و آمد شهر هریس با مشارکت ۱۰ اکیپ ضدعفونی کننده متشکل از عوامل آتش نشانی، فرمانداری، بسیج، سازمان های مردم نهاد، شهرداری ، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی به صورت گسترده ویروس زدایی و ضدعفونی شد.

خاکپور با بیان اینکه به کارگیری تمامی امکانات بدون هماهنگی مردم نتیجه نخواهد داد، اظهار کرد: مرحله اول این طرح با مشارکت سازمان‌ها و مردم خیر این شهر دیشب اجرا شد و از مردم می خواهیم در مبارزه با ویروس کرونا به یاری مسوولان آمده و با اجرای قرنطینه خانگی و عدم حضور در اجتماعات و اماکن عمومی به شکست دادن این ویروس کمک کنند.

شهرستان هریس با ۵۰ هزار نفر جمعیت در ۷۰ کیلومتری شرق تبریز واقع شده است.

معابر شهری مرند سمپاشی و ضد عفونی شد