خبرتبریز:به تجربه، دنیای امروز، دنیای رسانه است و هر کشور و نهادی دست بالا را در آن داشته باشد، قدرت نفوذ و هدایت و بیشترین تأثیرگذاری و نفع آوری را خواهد داشت.

قدرت رسانه!

خبر تبریز:به تجربه، دنیای امروز، دنیای رسانه است و هر کشور و نهادی دست بالا را در آن داشته باشد، قدرت نفوذ و هدایت و بیشترین تأثیرگذاری و نفع آوری را خواهد داشت.

در این راستا، طی این سه هفته پر تنش بین ایران و رژیم صهیونیستی، مهمتر از میدان واقعیت و میزان توان نظامی و قدرت آسیب زنندگی آن، جنگ روایت هاست که کدام روایت بر ذهن مخاطب القا و قالب می شود.

به گونه ای که به وضوح شاهدیم به دلیل میزان تاثیر گذاری و تعیین کنندگی رسانه های غربی، فارغ از واقعیت رخ داده، آن ها چگونه روایت ها و اهداف مدنظر خودشان را به مخاطب قالب می کنند.

خط و نفوذ رسانه ای که حتی در داخل ایران نیز شدت تأثیرگذاری آن مشهود است و عملا رسانه های داخل کشور، در مواجهه با آن ها عرصه را واگذار و میدان را باخته اند! عرصه ای که فارغ از توان دشمن، به دلیل سال ها سیاست های غلط در ایجاد محدودیت های رسانه ای و سانسور خبری در داخل، باعث ایجاد بی اعتمادی شده و نهایت اینگونه خود را نمود داده است.

چکیده کلام: در دنیای امروز، خسارت های مادی دیر یا زود جبران خواهند شد، ولی آنچه جبرانش سخت و گاه غیرممکن است، آن اعتبار و اعتمادی هست که از دست می رود. در این راستاست که رسانه های غربی سعی می‌کنند اند آن ذهنیتی که از بابت سال ها تلاش و کار تبلیغی ایجاد کرده اند، تغییر نکند. در نتیجه برای حفظ آن اعتبار و اعتماد ایجاد کرده، از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. چون می دانند ابزار برتری و پیروزی در دنیای امروز، نه حتما در دنیای واقعی و عمل، بلکه در دنیای مجازی و ذهنیت مخاطبان شکل می گیرد.
مسأله ای که در مورد تنش اخیر ایران با غربی ها و‌ پاسخ موشکی ایران به اسراییل، حتی به فرض نابودی تمام زیرساخت های آن رژیم در دنیای واقع، آنچه اما مهم است و تعیین کننده، نه واقعیت رخ داده، بلکه ذهن مخاطب و القائات صورت گرفته در آن ها می باشد که نهایت همان مبنای قضاوت و نتیجه گیری مخاطبان شده و رویکرد آن ها را شکل خواهد داد.
✍️ حبیب رمضانخانی